Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Opublikowane przez

Katarzyna Waszczyńska

mm

adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zajmuje się problematyką etniczną i tożsamościową w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zagadnieniami współczesnej działalności regionalnej i tworzenia/kształtowania wspólnoty lokalnej. Jurorka m.in. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona. Koordynatorka i prowadząca, od 2008 roku, projekt muzealny pt. „Miniatury etnograficzne”, realizowany w Lelisie i Wachu pow. ostrołęcki. Autorka takich - ostatnio opublikowanych - artykułów jak: Zbiory, kolekcje, muzea regionalne - etnolog/antropolog a warsztat muzealnika, [w:] Antropologia stosowana, red. M. Ząbek, Warszawa 2013; Przekaz międzypokoleniowy i jego współczesne znaczenie w kontekście Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Refleksje etnologa, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja - dokumentacja - ochrona - interpretacja - pojęcia - poglądy. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Węgorzewo 17-19 czerwca 2011 roku, red. K. Brauna, Warszawa-Węgorzewo 2013; Dotykać, próbować, doświadczać - Pracownie Ginących Zawodów w gminie Biała Podlaska w kontekście powstającego szlaku kulturowego, [w:] Ruch a zdrowie, red. D. Kozłowska, Białystok 2013; Białoruska tożsamość narodowa w świetle wypowiedzi mieszkańców Mińska i okolic, [w:] Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. Ryszard Radzik, Lublin 2012; „Do” czy „na” Białoruś - refleksje o współczesnym narodzie i państwie białoruskim, [w:] Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, red. Ł. Smyrski, K. Waszczyńska, Warszawa 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 3 =