Refleksje o kurpiowskim stroju kobiecym

II seminarium dot. problematyki badań nad strojem ludowym i rękodziełem

„Jecha jedwabna, bursztyny duże, bo Kurpsioneczki jak w sadzie róże… Refleksje o kurpiowskim stroju kobiecym”

W zeszły piątek (4.12.2015) dr Katarzyna Waszczyńska uczestniczyła w II seminarium dot. problematyki badań nad strojem ludowym i rękodziełem, organizowanym przez Sekcję Stroju Ludowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wygłosiła referat „Jecha jedwabna, bursztyny duże, bo Kurpsioneczki jak w sadzie róże… Refleksje o kurpiowskim stroju kobiecym” prezentujący wyniki badań prowadzonych w ramach grantu „Oddolne tworzenie kultury”.

 


Strój ludowy był, a w niektórych społecznościach lokalnych nadal jest, jednym z wyznaczników regionalnych. Tak jest także ze strojem kurpiowskim, który w ciągu ostatnich kilku lat przeżywa renesans. Warto zaznaczyć, że największą grupą użytkowników stroju kurpiowskiego są kobiety. Dlatego to im oraz noszonym przez nie strojom – zarówno tym odziedziczonym, jak i szytym przez krawcowe, które „odtwarzają” strój zgodnie z lokalną: kadzidlańską lub myszyniecką modą – będzie poświęcony referat. Jego podstawę stanowić będzie materiał empiryczny zebrany podczas badań terenowych prowadzonych w gminie Kadzidło i Myszyniec w latach 2014–2015 (w ramach programu MKiDN Obserwatorium kultury pt. „Oddolne tworzenie kultury”).
 
Author's imageKatarzyna Waszczyńska, Uniwersytet Warszawski„Jecha jedwabna, bursztyny duże, bo Kurpsioneczki jek w sadzie róże…” Refleksje o kurpiowskim stroju kobiecym

 

 

Link do programu konferencji

Link do fotorelacji

Opublikowane przez

Karolina J. Dudek

mm

Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Publikowała m.in. w “Kulturze i Społeczeństwie“, “Kulturze i Edukacji”, “Kulturze – Historii – Globalizacji“ i kilku tomach zbiorowych. Realizowała projekty badawcze w IEiAK UW, IFiS PAN (grant NCN, Preludium) oraz IS UW. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Stan Rzeczy”. email: poczta@karolinadudek.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 + 8 =