Agata Rybus

Agata Rybus

Magister etnologii (absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), magister kulturoznawstwa (absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW), doktorantka na Wydziale Historycznym UW. Realizatorka projektów dyplomowych z obszaru antropologii medycznej i folklorystyki.
Interesuje się antropologią mobilności, materialności, antropologicznymi rozważaniami nad konstruowaniem odmienności kulturowej oraz krytyką postkolonialną. Od paru lat prowadzi badania terenowe w Indiach, gdzie bada ludzkie i nie-ludzkie mobilności.

Opublikowane przez

Karolina J. Dudek

mm

Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Publikowała m.in. w “Kulturze i Społeczeństwie“, “Kulturze i Edukacji”, “Kulturze – Historii – Globalizacji“ i kilku tomach zbiorowych. Realizowała projekty badawcze w IEiAK UW, IFiS PAN (grant NCN, Preludium) oraz IS UW. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Stan Rzeczy”. email: poczta@karolinadudek.eu