Jacek Wajszczak

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej UW. Cyklista, fotograf, stypendysta MKiDN (dźwiękowa mapa „Halo Sielce!”), zdobywca nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmu Etnograficznego w Zlatnej (za najlepszy scenariusz dla filmu „Coś swojego”). Przygotowuje doktorat na temat praktyk i idei związanych z użyciem rysunku w badaniach etnologicznych i kulturoznawczych.

Opublikowane przez

Karolina J. Dudek

mm

Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Publikowała m.in. w “Kulturze i Społeczeństwie“, “Kulturze i Edukacji”, “Kulturze – Historii – Globalizacji“ i kilku tomach zbiorowych. Realizowała projekty badawcze w IEiAK UW, IFiS PAN (grant NCN, Preludium) oraz IS UW. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Stan Rzeczy”. email: poczta@karolinadudek.eu