mgr Maja Dobiasz

Maja Dobiasz
Moduł III: działanie w kulturze

antropolożka i animatorka kultury. Od wielu lat zaangażowana w projekty badawcze i animacyjne min. na Południowym Mazowszu oraz na Dolnym Śląsku. Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Koordynatorka projektów kulturalnych i antydyskryminacyjnych w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prezeska Stowarzyszenia Badawczo-Animacyjnego Flâneur. Autorka książki „Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, rzeczywistość” będącej efektem wieloletnich badań nad polską antropozofią.

Opublikowane przez

Karolina J. Dudek

mm

Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Publikowała m.in. w “Kulturze i Społeczeństwie“, “Kulturze i Edukacji”, “Kulturze – Historii – Globalizacji“ i kilku tomach zbiorowych. Realizowała projekty badawcze w IEiAK UW, IFiS PAN (grant NCN, Preludium) oraz IS UW. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Stan Rzeczy”. email: poczta@karolinadudek.eu