Marta Koziej

Marta Koziej

Studentka III roku I st. na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim. Od XII 2015 prezeska Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Antropologii Publicznej i Zaangażowanej. Swoje badania prowadzane na Grochowie w latach 2013-14 pod kierunkiem dra hab. Sławomira Sikory i dr Karoliny Dudek, zaprezentowała w 2015 na dwóch międzynarodowych konferencjach: w Lund, Szwecja: „Do the right thing! Antropologi och moral” oraz w Rovaniemi, Finlandia: „The 9th European Feminist Research Conference – Sex & Capital„. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na antropologii politycznej, moralności i gender studies. Na wypadek gdyby antropologia nie zechciała jej poślubić – ćwiczy grę na saksofonie.

Opublikowane przez

Karolina J. Dudek

mm

Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Publikowała m.in. w “Kulturze i Społeczeństwie“, “Kulturze i Edukacji”, “Kulturze – Historii – Globalizacji“ i kilku tomach zbiorowych. Realizowała projekty badawcze w IEiAK UW, IFiS PAN (grant NCN, Preludium) oraz IS UW. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Stan Rzeczy”. email: poczta@karolinadudek.eu