prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz

prof. Anna Wieczorkiewicz

prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz

— Koordynator Modułu VI, badaczka

niegdysiejsza absolwentka etnologii i antropologii kulturowej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim – z uczelnią tą także dziś związana jest zawodowo. Przez wiele lat pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pogranicza tych właśnie dziedzin – antropologii, literaturoznawstwa, filozofii i socjologii – określają pole jej zainteresowań. Szczegółowe badania Anny Wieczorkiewicz ogniskują się wokół kulturotwórczego potencjału podróży i turystyki oraz problematyki kulturowego istnienia ciała. Jest autorką m.in. książek monograficznych Wędrowcy fikcyjnych światów. Rycerz, pielgrzym i włóczęga (1997), Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia (2000), Apetyty turysty. O podróżniczych kontaktach ze światem (2008), Monstruarium (2009), Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny (2013). Współredagowała też parę tomów zbiorowych.

Opublikowane przez

Karolina J. Dudek

mm

Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Publikowała m.in. w “Kulturze i Społeczeństwie“, “Kulturze i Edukacji”, “Kulturze – Historii – Globalizacji“ i kilku tomach zbiorowych. Realizowała projekty badawcze w IEiAK UW, IFiS PAN (grant NCN, Preludium) oraz IS UW. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Stan Rzeczy”. email: poczta@karolinadudek.eu