Tomasz Chwałek

Tomasz Chwałek

Student w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Tłumacz współczesnej literatury anglosaskiej (przyjmuję zlecenia). Wyniki swoich badań w Lelowie zaprezentuje 8 czerwca 2016 roku na międzynarodowej konferencji „Jewish Cultural Heritage. Projects, Methods, Inspirations”.

Opublikowane przez

Karolina J. Dudek

mm

Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Publikowała m.in. w “Kulturze i Społeczeństwie“, “Kulturze i Edukacji”, “Kulturze – Historii – Globalizacji“ i kilku tomach zbiorowych. Realizowała projekty badawcze w IEiAK UW, IFiS PAN (grant NCN, Preludium) oraz IS UW. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Stan Rzeczy”. email: poczta@karolinadudek.eu