Życie kulturalne gminy

moduł badawczy II

Cel: identyfikacja i opis kulturotwórczych praktyk społecznych w gminie Kadzidło.

 • Co robimy? Z jednej strony analizowane są imprezy organizowane przez instytucje kultury czy władze samorządowe, a z drugiej – różnorodne działania twórcze podejmowane przez pojedyncze osoby, których odbiór może mieć mniejszy lub większy zasięg.

 • Dzięki temu będzie można dostrzec, jak zróżnicowane mogą być formy uczestnictwa w kulturze oraz zastanowić się nad zachodzącymi zmianami w sposobach spędzania wolnego czasu. Badania mają też odpowiedzieć na pytanie, na ile propozycje lokalnych ośrodków kultury odpowiadają gustom i potrzebom mieszkańców; na ile realizują politykę kulturalną gminy i wpisują się w wytworzony obraz folklorystyczny Kurpiowszczyzny.

 • Krótki opis terenu badań:

  terenem badań jest gmina Kadzidło – jedna z siedmiu gmin tzw. kurpiowskich. Jest to także największa gmina w powiecie ostrołęckim i trzecia co do wielkości w województwie mazowieckim. Jej obszar to 259 km², które zamieszkuje 11437 osób. W obrębie gminy znajduje się 25 miejscowości [o charakterze wiejskim], w tym Kadzidło – jeden z najbardziej znanych ośrodków promujących tradycyjną kulturę kurpiowską. Na terenie gminy organizowane są takie imprezy jak:

  w magazynie strojów zespołu folklorystycznego Kurpianka-Cepelia - na wieszaku - koszule z charakterystycznym czerwonym haftem [stebnówka]

  w magazynie strojów zespołu folklorystycznego Kurpianka-Cepelia – na wieszaku – koszule z charakterystycznym czerwonym haftem [stebnówka]

  • „Śladami Kurpiów” – to spotkanie z twórcami i artystami ludowymi, którego celem jest przekazywanie i utrwalanie tradycji, zwyczajów i obyczajów, plastyki i folkloru; spotkanie organizowane jest we wtorek zapustny;
  • „Ginące Zawody” – to organizowane od 2001 roku warsztaty etnograficzne, podczas których lokalni rzemieślnicy i twórcy ludowi pokazują swoje wyroby i dzielą się z każdym chętnym swoją wiedzą i umiejętnościami; spotkanie to odbywa się pod koniec czerwca;
  • „Wesele Kurpiowskie” – widowisko, które pokazano po raz pierwszy w 1994 r., od 2000 r. był to już Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych a obecnie to Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Wartością tej imprezy jest „wciąganie widzów” w wydarzenia weselne – przez co stają się „gośćmi-weselnikami”;
  • „Niedziela Kadzidlańska” – jest to jedna z imprez jesiennych, obchodzona od 1978 r. Nawiązuje do dożynek. Centralnym jej punktem jest konkurs wieńców i wystawa płodów rolnych, wprowadzająca elementy rywalizacji, co aktywizuje mieszkańców okolicznych miejscowości, turyści zaś są/mogą być widzami tych zmagań.

  Również w poszczególnych sołectwach można uczestniczyć w organizowanych spotkaniach promujących kurpiowską kulturę regionalną. Przykładem mogą być imprezy/spotkania w Chudku, Dylewie, Wachu.

 

Case studies

 

Aktualności