Oddolne tworzenie „mikrokosmosu” rodziny w przestrzeni wsi

Salamagowie są największą rodziną w Cukrówce. Jak sami mówią, „protoplastą” ich rodziny na radomszczyźnie był Adam Salamaga, który przybył do Cukrówki na początku XX wieku, a w 1905 roku ożenił się z Ewą Serdak i rozpoczął tym samym dzieje rodziny. Po raz pierwszy zetknęłam się z tym nazwiskiem już pierwszego dnia badań w Cukrówce. Usłyszałam […]

Taktyki życia w obcym mieście

Przedstawione poniżej mapki powstały w sytuacji wywiadu etnograficznego. Przygotowali je przebywający w Polsce Hindusi – studenci warszawskich uczelni. Rysowanie osobistych mapek Warszawy towarzyszyło ich opowieści o doświadczeniu życia w obcym kulturowo, europejskim mieście, do którego przyjechali z Indii, wspierało komunikacyjnie sytuację wywiadu, a w efekcie stało się materiałem komplementarnym do tego, który dostarczała narracja werbalna. Obok […]

Kurpie od kuchni

Biesiada kurpiowska jest jedną z wielu atrakcji oferowanych turystom odwiedzającym Muzeum Kurpiowskie w Wachu. W jej skład wchodzą potrawy i napoje z obszaru Kurpi Puszczy Zielonej. Są to między innymi: rejbak, chleb ze smalcem, fafernuchy, placek drożdżowy, psiwo kozicowe i mioduszka. Zestaw ten może zostać rozszerzony na życzenie gości o kapustę z kaszą lub zupę. Te ostatnie przygotowywane są szczególnie dla dzieci. […]