Oddolne tworzenie „mikrokosmosu” rodziny w przestrzeni wsi

Salamagowie są największą rodziną w Cukrówce. Jak sami mówią, „protoplastą” ich rodziny na radomszczyźnie był Adam Salamaga, który przybył do Cukrówki na początku XX wieku, a w 1905 roku ożenił się z Ewą Serdak i rozpoczął tym samym dzieje rodziny. Po raz pierwszy zetknęłam się z tym nazwiskiem już pierwszego dnia badań w Cukrówce. Usłyszałam […]

Doświadczenie starości

W badaniach etnograficznych postrzeganie seniorów jako źródła wiedzy i skarbnicy życiowego doświadczenia jest bardzo częste. Towarzyszy temu przekonanie, że mają oni wystarczająco dużo czasu, by udzielając odpowiedzi, zaspokoić ciekawość badacza. Postrzeganie starszych jest jednak ambiwalentne – z jednej strony patrzy się na nich przez pryzmat ich wiedzy, z drugiej zaś – ich niedołęstwa (Zalewska 2006). […]

„Królowie boiska”

Piłka nożna narodziła się w Anglii w okresie rewolucji przemysłowej. Szybko stała się ulubionym sposobem spędzania czasu wolnego robotników fabryk, zamieszkujących nowo powstające miasta. Zdaniem autorów książki Postfutbol. Antropologia piłki nożnej „piłka nożna była sposobem na kreowanie modelu wspólnoty w przestrzeni, w której dominowały już więzi nowego, miejskiego rodzaju” (Myszkorowski, Czubaj, Drozda 2012: 39). Na polskiej wsi piłka nożna […]